TOTLAYT TAMAZIGHT

ملف:Tamazgha.png
TAGORT..................................باب
AHANO...................................غرفة
ASARAG................................ساحة
ANO.......................................بئر
ORTI.......................................حديقة
AGHRAB................................حائط
ASGAWR...............................كرسي
AMARIS.................................مكتب
TAGAFOT...............................مكتبة/خزانة
TASINFIRT..............................صنبور
TALIZA....................................غاسول
TAMSRAYT..............................مشط
AZOR.......................................سطح
TAFDNA...................................طنجرة
TAGHNJAWT............................ملعقة
TARDOMT................................قنينة
ASRGL....................................قفل
TASAROT................................مفتاح
TARAZAL..................................مظلة الشمس
TABGHBAGHT...........................ثلاجة
TASAMT...................................مكنسة
ASDAL......................................لحاف
TISSI.........................................سرير
A9BOCH...................................وعاء
AFARNO...................................فرن
ARADAB...................................حمام
ANWAL.....................................مطبخ
AKHROR...................................مرحاض
TIGMI.........................................منزل
ASADRAR.................................مدياع

TIWANAZ...................................ساعة

AGHROM.................................خبز

AMAN......................................ماء

AKFAY....................................الحليب

ATAY......................................شاي

TODIT.....................................زبدة

ADKHS...................................جبن

AGORN..................................طحين

TAMINT..................................عسل

ASKIF....................................شوربة

TAGLAYT...............................بيض

TISNT....................................ملح

AZATIM..................................زيت

ADFO.......................................تفاح
AFIRAS...................................إيجاص
LITCHIN...................................برتقال
LITCHIN ASMAM......................الحامض
BANAN....................................موز
LGIRGA3.................................جوز
ADIL........................................عنب
LMNON...................................بطيخ
DLAH......................................بطيخ أحمر
TALOZIN..................................لوز
TIYNI.......................................بلوح
IDRNAN....................................بلوط

AZALIM.....................................بصل
IFIFL.........................................فلفل
TIRKMIN...................................لفت
KHIZO......................................جزر
TINIFIT......................................جلبان
IBAWN....................................فول
TISKIRT....................................ثومة
IRDN........................................قمح
TINILTIT....................................عدس
AZMOR....................................زيتون
AZOKNI....................................زعتر
MATICHA.................................طماطم
BATATA...................................بطاطس
TOMZIN....................................شعير
ASNGAR...................................ذرة
IRDN.........................................قمح

TINMAL....................................مدرسة

TAMNZOYT..............................إبتدائية

ASINAK...................................معهد

TASDAWIT...............................جامعة

ASLMAD..................................معلم

ANALMAD................................تلميد

TAZRAWT.................................دراسة

TAMSIRT...................................درس

ADRIS.......................................عرض

AN9IS.......................................تقرير

TASNFOT..................................فسحة

ASMORS..................................نجاح

TODOT......................................رسوب

AHIL...........................................برنامج

AS9AMO...................................مجلس

AS9SI.......................................سؤال

AROR......................................جواب

TIGHRI....................................القراءة

AMSAWAD..............................التواصل

TAJROMT.................................النحو

ASFTI…………………………….الصرف

TANFOST………………………..الحكاية

TAYADOZT……………………….القويم

ADLIS……………………………….الكتاب

TANAKAT…………………………المقلمة

TADALA…………………………..القسم

ACHKAR………………………….المحفظة

AKRAJ…………………….قلم الرصاص

ONOGH……………………….الرسم

 

ASNSO....................................فندق

ASBIRK...................................إستقبل

BOTAGONT..............................بواب

AMALAY..................................سائح

TAZDGHT.................................إقامة

AMSALAY................................مصعد

TAWORI...................................خدمة

ADLIS.......................................كتاب

TANFOLT..................................ورقة

TAMKTAYT................................مفكرة

AMAWAL..................................منجد

AGHMIS....................................جريدة

TASGHONT...............................مجلة

AYIS.......................................حصان
ASLALAM...............................دراجة
AGHRABO..............................باخرة
TAYLALT................................طائرة
TIMZOGHIRT...........................قطار
TANFLOKT..............................قارب

AMSASFAR.............................طبيب
AMZLAY..................................مغني
AKHRAZ..................................إسكافي
AHJAM....................................حلاق
BOGHROM..............................خباز
AMGHARAS............................جزار
AMKSA...................................راعي
ASBAB...................................تاجر
AMARA...................................كاتب
ANZARFO...............................قاضي
ASLMAD.................................أتستاذ ـ معلم
AMN3AR................................. محامي
ANGMAR................................صياد
BOYSSAFARN........................صيدلي
AMSLAY.................................مسؤل
AMSLAY ANAMOR..................مسؤل وطني

AMADAL.........................العالم
ADRAR...........................الجبال
ANFA.............................القمر
ASSIF............................نهر
AKAL.............................الأرض
TANZROFT.....................الصحراء
AZAGHAR......................سهل
IL..................................البحر
IGHZR...........................جدول
TAWRIRT......................تل
ITRAN..........................النجوم
TAGHAZOT...................شاطئ
TAGANT.......................غابة
AZRO...........................صخر
AMLAL.........................رمل
AGHBALO....................منبع
ASSARO.....................قناة الماء
AMAN..........................الماء
TAFOKT.......................الشمس
TAZIRI..........................القمر
AYOUR........................الهلال
IGNA............................السماء
TAMOST.......................البيئة


http://tamslghat.tw.ma/forum.html-F6475

said stogue